BERGMANN Rådgivning

Revision, Regnskab og Rådgivning

Bogholder/Bogføring

 

Lad os stå for bogføringen af virksomheden.

 

Vi har uddannede bogholdere ansat, som ordner hele din virksomheds bogføring.

Vi tilbyder alle ydelser indenfor bogholderi, løbende rapportering, lønkørsel mv.

 

Mange mindre danske virksomheder har ikke deres egen bogholderifunktion ud over at føre kasserapport over løbende ind- og udbetalinger og at skrive fakturaer. Her kan revisionsfirmaet Bergmann træde til med bogholderimæssig registrering mv.

 

Det kan være en fordel at overlade dette arbejde til os, så du kan koncentrere dig om at drive virksomhed i stedet for at sidde på kontoret. Revisionsfirmaet Bergmann leverer de nødvendige oplysninger til indberetninger til offentlige myndigheder. Samtidig skabes der ved edb-bogføringen overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.

 

Vi kan udføre arbejdet i samarbejde med dine nuværende bogholderimedarbejdere, eller vi kan varetage den fulde bogholderifunktion.

 

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for bogføring.

 

 

 

 

Bergmann Rådgivning :: Danmarksvej 46 A :: DK-2800 Kgs. Lyngby :: Denmark :: Tlf: (+45) 21 20 36 32 :: Email: frank@frankbergmann.dk