BERGMANN Rådgivning

Revision, Regnskab og Rådgivning

Om os

 

 

Frank Begmann Hansen

Statsautoriseret Revisor

UDDANNELSE

 • Cand Merc aud. (1979)
 • Statsautoriseret revisor (1983)
 • International efteruddanelse i skat og skatteplanlægning
 • Løbende obligatorisk efteruddanelse for SR
 • International repræsentant for Kreston og for Mazars  på en række verdenskonferencer (1994-2013)

 

BESKÆFTIGELSE

 • PWC Senior (1977-1979)
 • Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, Manager (1979-1983)
 • Revisionsfirmaet Preben Larsen Manager og efterfølgende partner, seniorpartner og bestyrelsesmedlem (1983-1994)
 • Mazars – internationalt fransk revisionsfirma, CEO (1994-1998)
 • Bergmann Revision, CEO og 100% ejer (1999-2018)
 • Bergmann Rådgivning, CEO og 100% ejer (2018-)

Vores væsentligste arbejdsområder omfatter:

 

• Revision

• Regnskabsudarbejdelse

• Skatterådgivning

• Økonomisk rådgivning

• Virksomhedsetablering og -overtagelse

• Føring af skattesager

 

Herudover medvirker vi ved en lang række opgaver for vores klienter, herunder generationsskifte, boopgørelser, investeringsrådgivning, momsrådgivning, forsikringsforhold, bogføringsassistance, skatteplanlægning etc.

 

Vores klienter omfatter et bredt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder i Danmark (se mere under referencer).

 

Vores klienter er både aktieselskaber, anpartsselskaber, personligt drevne virksomheder og interessentskaber, fonde og selvejende institutioner. Vores klienters arbejdsområder spænder fra handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder, detailhandel, håndværk, ejendomsudlejning, kapitalforvaltning etc.

 

Revisionsfirmaet Bergmann :: Rustenborgvej 7A :: DK-2800 Kgs. Lyngby :: Denmark :: Tlf: 45 88 81 00 :: Email: kontakt@frankbergmann.dk