BERGMANN Rådgivning

Revision, Regnskab og Rådgivning

Om os

 

Vi er revisorer, bogholdere og servicemedarbejdere. Vores medarbejdere har næsten alle været hos os i mange år og har stor praktisk erfaring med løsning af vores mangeartede opgaver. Herudover benytter vi os af freelance medarbejdere. Klik på navne for at se mere information.

Frank Begmann Hansen

Cand. Merc. Aud., Statsautoriseret Revisor

UDDANNELSE

 • Cand Merc aud. (1979)
 • Statsautoriseret revisor (1983)
 • International efteruddanelse i skat og skatteplanlægning
 • Løbende obligatorisk efteruddanelse for SR
 • International repræsentant for Kreston og for Mazars  på en række verdenskonferencer (1994-2013)

 

BESKÆFTIGELSE

 • PWC Senior (1977-1979)
 • Revisionsfirmaet Helmuth Petersen, Manager (1979-1983)
 • Revisionsfirmaet Preben Larsen Manager og efterfølgende partner, seniorpartner og bestyrelsesmedlem (1983-1994)
 • Mazars – internationalt fransk revisionsfirma, CEO (1994-1998)
 • Bergmann Revision, CEO og 100% ejer (1999-)

Flemming Bøttcher

Finansiel Rådgiver, Ledende Revisor, HD Finansiering

 UDDANNELSE

 • Bankuddannelse
 • HD i Finansiering og kreditvæsen (1983)
 • Videregående lederuddannelse (1990)
 • MBA moduler indenfor virksomhedsledelse (1996)
 • International lederuddannelse (2000)
 • Efteruddannelse for revisorer (2008-)

 

BESKÆFTIGELSE

 • Lederstillinger i Finanssektoren (1977-1990)
 • Underviser på HD studiet (1985-1987)
 • Uddannelseschef, Finanssektorens Uddannelsescenter (1990-1997)
 • Uddannelseschef, Ericsson (1997-2002)
 • Selvstændig konsulent og rådgiver, egen virksomhed (2002-)

Qiangchun Zheng

Senior Revisor, HD Regnskab

UDDANNELSE

 • HD 2.del i Regnskab og Økonomistyring, CBS (2012 -2014)
 • Cand.merc. Regnskab, Strategi og Kontrol, CBS (2008-2011)

 

BESKÆFTIGELSE

 • Bergmann Revision (2012-).
 • Sushi Chef, Japansk restaurant Saiko (2008 -2011)

Vores væsentligste arbejdsområder omfatter:

 

• Revision

• Regnskabsudarbejdelse

• Skatterådgivning

• Økonomisk rådgivning

• Virksomhedsetablering og -overtagelse

• Føring af skattesager

 

Herudover medvirker vi ved en lang række opgaver for vores klienter, herunder generationsskifte, boopgørelser, investeringsrådgivning, momsrådgivning, forsikringsforhold, bogføringsassistance, skatteplanlægning etc.

 

Vores klienter omfatter et bredt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder i Danmark (se mere under referencer).

 

Vores klienter er både aktieselskaber, anpartsselskaber, personligt drevne virksomheder og interessentskaber, fonde og selvejende institutioner. Vores klienters arbejdsområder spænder fra handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder, detailhandel, håndværk, ejendomsudlejning, kapitalforvaltning etc.

 

Bergmann Rådgivning :: Danmarksvej 46 A :: DK-2800 Kgs. Lyngby :: Denmark :: Tlf: (+45) 21 20 36 32 :: Email: frank@frankbergmann.dk