BERGMANN Rådgivning

Revision, Regnskab og Rådgivning

Privatslivpolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan BERGMANN Revisionsfirma (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger.

 

 

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

BERGMANN Revision ApS

CVR.nr. 12 31 8146

Rustenborgvej 7A

2800 Kgs. Lyngby

 

frank@revision2800.dk

Telefon: 45 88 81 00

 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Klik i nedenstående overskrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN

Vi behandler indledningsvist oplysninger om dit navn, adresse og telefonnummer samt eventuelle virksomhedsoplysninger med henblik på at vurdere, om det er sandsynligt, at du er i målgruppen for vores ydelser og dermed vurdere, om vi vil forsøge at kontakte dig. Det vil i praksis betyde, at vi muligvis ikke kontakter dig, selv om du reelt falder inden for målgruppen, eller at vi kontakter dig selv om du reelt falder uden for målgruppen.

Derudover vil vi - hvis du indgår en aftale med os - afdække dine risikopræferencer, som sammen med oplysninger om din alder, indkomst, formue, særlige ønsker og eventuelt helbredsforhold lægges til grund for vores anbefaling af revisionsarbejde.

 

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

• Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på frank@revision2800.dk.

 

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

De oplysninger, vi behandler om dig er nødvendige for, at vi kan levere en fagligt forsvarlig og korrekt rådgivning til dig. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne; men hvis du ikke giver os korrekte og fyldestgørende oplysninger, kan det være til hinder for, at vi kan levere den aftalte service.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed - i Danmark vil det være Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K - se mere på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på frank@revision2800.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

• Finanstilsynet

• Klage

• Privatlivspolitik

 

 

 

 

 

 

 • Formål

  Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbrevet.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

   

  a) Almindelige personoplysninger:

  - Navn, cpr.nr. adresse, telefonnummer, e-mail adresse

  - Eventuelle virksomhedsoplysninger herunder ejerforhold

  b) Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger")

  - Oplysninger om dine personlige skatteforhold

  - Oplysninger om dine bankforhold

   

 • Kilder

  Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  - Direkte fra dig

  - Offentligt tilgængelige kilder, særligt CVR registeret, Erhvervsstyrelsen og Skat

  - Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige

 • Behandlingsgrundlag

  Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  - Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for BERGMANN Revision ApS).

  - De legitime interesser, vi forfølger er

  - at kunne målrette vores kommunikation mod målgrupper, som ud fra en statistisk betragtning anses for særligt relevante i forhold til aftagelse af vores produkter,

  - at vurdere om du rent faktisk er i målgruppen for vores ydelser, og

  - at komme i dialog med potentielle kunder med henblik på indgåelse af aftale om aftagelse af vores ydelser

 • Modtagere

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

   

  Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle samt offentlige institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

 • Opbevaring

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt; som udgangspunkt så længe vi har en aftale om at levere rådgivning og andre ydelser til dig og i fem kalenderår efter vores aftale med dig er ophørt.

   

  - Oplysninger indsamlet som grundlag for at kontakte dig slettes senest et år efter de er indsamlet, med mindre vi i mellemtiden leverer rådgivnings- eller formidlingsydelser til dig - i så fald slettes oplysningerne som beskrevet nedenfor under formålet "Levering af vores ydelse"

   

  - Hvis du anmoder os om ikke at kontakte dig igen, opbevarer vi oplysning herom i fire år fra vores seneste kontakt med dig. Vi opbevarer i så fald alene de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

Bergmann Rådgivning :: Danmarksvej 46 A :: DK-2800 Kgs. Lyngby :: Denmark :: Tlf: (+45) 21 20 36 32 :: Email: frank@frankbergmann.dk