BERGMANN Rådgivning

Revision, Regnskab og Rådgivning

 Skatterådgivning

 

• Fusion/spaltning

• Sambeskatning

• Procedering af skattesager i Skatteankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen

• Virksomhedsskatteordning

• Til- og fraflytning

• Skatteplanlægning

• Skattestrukturering

 

Bergmann Rådgivning :: Danmarksvej 46 A :: DK-2800 Kgs. Lyngby :: Denmark :: Tlf: (+45) 21 20 36 32 :: Email: frank@frankbergmann.dk